ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

شبکه یک - اخبار نیمروزی ساعت 14 - کنترلر ویلچر برقی آرتک - 02164545740

1,147
اخبار نیمروزی ساعت 14 شبکه یک صدا و سیما در بخش "ساخت ایران" به معرفی سیستم کنترلر ویلچر برقی "آرتک" پرداخته است. 17 اسفند 97 - اخبار ساعت 14 شبکه یک صدا و سیما
pixel