ماهی چالباش یا تاس‌ماهی روس: Acipenser gueldenstaedtii

57

تاسماهی روس ( Acipenser gueldenstaedtii) یا چالباش، از تاسماهیان و آبزیان باارزش دریای خزر است که ارزش تجاری بالایی دارد. 16.4 درصد از وزن بدن این ماهی را خاویار تشکیل می‌دهد و 64 درصد از کل وزن این ماهی قابل خوردن است. در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "در معرض انقراض" (CR) است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Acipenser-gueldenstaedtii.html

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک