تریلر | The Kill Team | فیلم جنگی

1,587

تریلر فیلم جنگی The Kill Team (تیم کشتار) منتشر شد. این فیلم درباره‌ی سرباز آمریکایی جوانی است که در خلال جنگ افغانستان، از نوع رفتارهای فرمانده‌اش به شدت آزرده شده و با وجدان خودش درگیر است.

فیلم گردی
فیلم گردی 970 دنبال کننده