سیل خوزستان و لرستان تلاش مردم برای جلوگیری از پیش روی سیل و ساخت سیل بند

268

https://goo.gl/FqNR3i سیل خوزستان و لرستان تلاش مردم برای جلوگیری از پیش روی سیل و ساخت سیل بند |||بیشتر ببینید|||

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.1 هزار دنبال کننده