خبر کشف داروی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی آبادان

2,494

شب گذشته صدا و سیمای خوزستان با رئیس دانشکده ی علوم پزشکی آبادان گفتگویی داشت و طی این گفتگو آقای سلمان زاده کشف داروی کرونا را تایید کرد اما افزود هنوز در وزارت بهداشت کشور بررسی نشده و بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

Karoon.TV 11 دنبال کننده
pixel