آموزش ارسال تکلیف از طریق گوشی

37
Moodle 5 دنبال‌ کننده
در این ویدیوی آموزشی نحوه ارسال تکلیف از طریق موبایل بر روی آموزش داده می شود.
Moodle 5 دنبال کننده
pixel