نبردهای جنوب و غرب حلب از دوربین تروریست کشته شده

1,709

در این ویدیو که از یک تروریست تکفیری کشته شده بدست اومده اختلاف و درگیری و اشتباهات تروریست ها رو مشاهده میکنید که پس از شکست های متعدد از مقاومت بسیار دستپاچه و گیج شده اند .