جنجال ها قبل از آغاز جام جهانی فوتبال حاشیه ساز شد

604

به گزارش ایران رویداد: قبل از آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه جنجال های تیم های ملی و مربی ها در فوتبال حاشه ساز شد.