مهار آتش جایگاه CNG در مشهد

434
434 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فیلمی از مهار آتش سوزی در جایگاه CNG همت در مشهد