جراحی دیسک گردن

574
جراحی دیسک گردن که با مشکل آرتروز گردن و سردرد مراجعه کرده بودند.دکتر عرفان قربانی مقدم، جراح مغز، نخاع و ستون فقرات مطب1: ولیعصر 88787647 مطب2:خلیج فارس 66262474
pixel