نمایش شیرهای دریایی

530

در هنگام بازدید از سافاری پارک تایلند برای شما نمایش های گوناگونی نیز اجرا می شود. یکی از این نمایش ها "نمایش شیرهای دریایی" می باشد. این فیلم صحنه هایی کوتاه از این نمایش می باشد.

ویکی سفر
ویکی سفر 10 دنبال کننده