لحظه اسیدپاشی به صورت خانم رئیس یک بانک در آمل

1,625
ویدئویی از لحظه اسیدپاشی چند روز پیش به صورت خانم رئیس شعبه یک بانک در آمل در فضای مجازی منتشر شده است.
pixel