اولین جشنواره روز بدون زباله

44
به مناسبت روز جهانی زمین پاک در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد.
pixel