طبیبان مهاجر - قسمت پنجم- انتقال خون

23
مهاجر 212 59 دنبال‌ کننده
23 بازدید
اشتراک گذاری
طبیبان مهاجر مجموعه 5 قسمتی است که بر اساس مستندات کتاب روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس، تهیه شده و در آن راوی، از فعالیت پزشکان در دوران دفاع مقدس و رزمندگانی می گوید که به دلیل اقدامات خاص و پیچیده پزشکی در بیمارستان های صحرایی نزدیک خط مقدم جبهه، زنده مانده اند. این مجموعه در قسمت پنجم به عمل جراحی مجروحی که در دوران دانشجویی به خطوط مقدم جبهه فاو می رود اشاره می کند. مجروح به دلیل آسیب قفسه سینه و پارگی گسترده کبد در بیمارستان صحرایی علی بن ابیطالب ع عمل میشود. پس از عمل اول و بهبود فشار خون، به علت خونریزی داخلی، مجددا در بیمارستان صحرایی عمل میشود و جمعا بیش از 35 واحد خون دریافت می کند خونریزی کبد بطور کامل کنترل می شود. او اکنون در سازمان انتقال خون مشغول به کار است. فصل 12 از جلد دوم کتاب.
مهاجر 212 59 دنبال کننده
pixel