مروری بر نرم افزار cf turbo موسسه پارس پژوهان

87

CFturbo ابزاری قدرتمند برای طراحی توربوماشین ها است. استفاده از آن بسیار راحت است که امکان اصلاح و بهبود طرح های موجود را به سادگی ممکن می کند. این نرم افزار شامل تعدادی گام طراحی است که در طی این گام ها می توان قسمت های مختلف یک توربوماشین را طراحی کرد