ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چگونه خمیر شیشه را به شکل‌ های مختلف در می آورند؟

4
سلف آموز 2.8 هزار دنبال‌ کننده
ما تحقیق علوم هفتم را در مورد خمیر شیشه و اشکال مختلف آن درست کرده ایم، امیدواریم برای فهم آن کمی کمک کرده باشیم.
سلف آموز 2.8 هزار دنبال کننده
pixel