چطور مکالمه زبان انگلیسی رو تقویت کنیم؟ قسمت ششم! آقای آرنولد!

294

آقای آرنولد شوارتزنگر فعالیتش فقط به فیتنس و ورزش محدود نمیشه! ایشون کمک زیادی به یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مکالمه هم میکنن! حالا چطور؟ ویذئو رو با دقت ببنید تا از آرنولد زبان انگلیسی یاد بگیرید!