بازیافت اسکیت_بورد به موزائیک : فارسی : قسمت2

192
در این ویدئو شاهد تبدیل اسکیت بورد به موزائیک های هنری و تزئینی -در شرکت art of board در پنسیلوانیا- جهت استفاده در بوتیک ها و یا اماکن اداری خواهیم بود. در قسمت1 نحوه جمع آوری اسکیت بوردها و آماده سازی مواد اولیه جهت تولید موزائیک ها را دیدیم و در قسمت2 ، تولید، آماده سازی و اجرای این طرح و فکر زیبا را می بینیم. این ویدئو به زبان فارسی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel