اعتکاف 2

110
این مستند درباره یکی از روحانیهای بنام شهر تبریز به نام حجت الاسلام قدوسی است که مسائل دینی را به روش طنز به کودکان میآموزد و مسئله اعتکاف نیز یکی از آموزشهای اوست.
pixel