زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English / دکتر حسینی

514
در این ویدیو به اموزش موثر ۱۶ زمان اصلی و پرکاربرد در زبان انگلیسی می پردازم. در اینجا چون تمام زمانها در یک ویدیو اموزش داده شده اند خیلی راحت تر به تفاوت انها پی می برید و انها را موثرتر یاد می گیرید. جهت کمک به نشر هر چه بیشتر کتب، مقالات و ویدیوهای بیشتر از من - که از طریق وب سایت هایم رایگان در دسترس علاقه مندان قرار می دهم - می توانید با واریز هر مبلغی که دوست دارید به شماره کارت بانک ملی من 6037998153560569 به نام سید محمد حسن حسینی در این امر مهم و موثر همراه و شریک شوید.
pixel