عاشقانه های بازیگر نقش خولی با امام حسین علیه السلام

166

صدرالدین حجازی به تسنیم آمد و از ناگفته های نقش خولی در «مختارنامه» گفت.

حلقه وصل
حلقه وصل 165 دنبال کننده