مراحل تصفیه آب توسط دستگاه تصفیه آب

9,363
نکات مهم انتخاب انواع دستگاه تصفیه آب خانگی چرا امروزه تا این اندازه به لزوم استفاده از دستگاه تصفیه آب در خانه و محل کار تاکید می شود؟ زیرا با رشد جمعیت و افزایش روزافزون آلودگی های مختلف صنعتی و انسانی در آب و خاک، کیفیت و بهداشت آب ، حتی درشهرهایی که در گذشته دارای آب سالم و گوارا بوده اند،کاهش یافته است . نفوذ و ازدیاد آلودگی ها درآب و خصوصا نیترات موجود در فاضلاب انسانی به لایه های آب های زیرزمینی و منابع آبی بسیار خطرناک بوده و می تواند سبب افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای مختلف گردد.www.iranwaterfilt
pixel