هش (یک از سه) - درک مفهوم

4,190

هش ها مفهوم مهمی در برنامه نویسی هستن و منم دوستشون دارم. پس بیاین معرفی شون کنیم، بگیم چی هستن و به چه دردی می خورن.

جادی تی وی
جادی تی وی 1.9 هزار دنبال کننده