مادر بهبود یافته از اعتیاد -برنامه زنده دعوت- 4 رمضان96

341

مادر بهبودیافته از اعتیاد که در حال حاضر همراه با کودکش زندگی سالم و آبرومندانه ای دارد در برنامه زنده دعوت که در ماه مبارک رمضان سال 96 از شبکه یک صدا و سیما ج ا ایران پخش شد از سپیده علیزاده و حبیب بهرامی مسئولین مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد بانوان مرهم که او را در مسیر بهبودی یاری کردند تشکر کرد و از تعطیلی اون مرکز گفت و از مسئولین خواست تا کمپ های امن درمان اعتیاد برای زنان ایجاد نمایند