هوش مصنوعی خانه - هوشمند سازی خانه به وسیله هوش مصنوعی ایرنی

460

هوش مصنوعی مدیریت خانه نام یکی دیگر از پروژه های شرکت ویرا سگال کارو میباشد که محققین این شرکت سعی بر آن داشته اند تا تمامی نیاز های یک خانه هوشمند را به صورت جامع ، کامل و نوین در این سیستم ارائه دهند