راز های انیمیشن عجیب و مرموز بز خانگی

481

انیمیشنی مرموز و سیاسی ترین انیمیشن آمریکا کارتونی که دین را به چالش می اندازد چون هدف انیمیشن آن است که هر جا که دین آمد نابودی هم آمد اما چند درصد سخن انیمیشن راست بوده است؟

DJ SARCHIK
DJ SARCHIK 3 دنبال کننده