امیر حسین ناظری و لانه خفاش

75
خفاشی که در غار خرس مانه خل (زبان تاتی) کشف شد اما لانه ای نداشت
pixel