بانک آینده، بانک سال ایران از طرف بنکر

1,001,078

بانک آینده برای دومین سال پیاپی، از طرف بنکر، به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران در ۲۰۱۸ میلادی انتخاب شد. در آخرین ارزیابی نشریه بین المللی بنکر، بانک آینده در سال ۲۰۱۸ میلادی، به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب و تندیس و گواهی بنکر به بانک آینده اعطا شد

بانک آینده
بانک آینده 38 دنبال کننده