گزیده ای از جشن مخاطبان شبکه جهانی جام جم در سال 1390

120

6691- این مراسم با اجرای آقایان کاظم احمد زاده و مسعود روشن پژوه در برج میلاد تهران و با حضور جمع کثیری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که مخاطب شبکه جهانی جام جم بودند ، برگزار گردیده است .

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده