آتش سوزی در بالكن منزل مسكونی

439

، این آتش سوزی در ساعت 7:57 دقیقه امروز 16 تیر 97 به مركز ستاد فرماندهی 125 آتش نشانی اطلاع داده شد. همین گزارش حاكی است: سریعا 7 دستگاه خودروی اطفایی بهمراه 12 آتش نشان به محل حادثه واقع در بلوار لاكان- كوچه مسعودی اعزام شدند. گفتنی است: به محض رسیدن شعله و دود از بالكن طبقه اول آپارتمان مشاهده می شد كه سریعا توسط یك تیم از آتش نشانان مهار و از گسترش آن به داخل آپارتمان پیشگیری شد.