بازدید دانش آموزان دبیرستان ماندگار دکترعلی شریعتی دانشگاه فردوسی مهدی سبزیان

712
دریچه فناوری
دریچه فناوری 7 دنبال‌ کننده
712 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بازدید دانش آموزان رشته های ریاضی -تجربی و انسانی پایه یازدهم دبیرستان ماندگار دکترعلی شریعتی ناحیه 4 مشهد از دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد 9 اردیبهشت مهدی سبزیان