آموزش کامل استفاده از قرص گاز سوز هلاک تولید انحصاری شرکت سم سازان

47,622
در این ویدئو استفاده از قرص گاز سوز هلاک به طور کامل آموزش داده می شود: - معرفی قرص گاز سوز توسط مدیرعامل شرکت سم سازان آقای دکتر پرویز پیراسته -پیش نیاز استفاده از قرص -محاسبه تعداد قرص برای یک فضای بسته -نحوه درزبندی و سیل کردن -نحوه چیدمان و قراردادن قرص ها -نکات نهایی قبل از گازدهی -نحوه آتش زدن قرص ها
pixel