درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه شانزدهم

9
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه شانزدهم 19 صفر 1442
pixel