به اندازه نیازت پول در نیار !

65
سلام بیشتر از هر دینی به اهمیت کار کردن و پول درآوردن اشاره کرده است. درک درست این قضیه باعث شده جهان‌بینی ما عوض بشه و بتونیم با دید بازتری به دنیا و اسلام نگاه کنیم. مسلمونی که پول در نیاره و محتاج بقیه باشه عملا فرد مفید و تاثیرگذاری نیست. http://www.kelidemodir.com/
کلید مدیر 21 دنبال کننده
pixel