خداوند یگانه بی همتا

1 سال پیش
ابوبکر البغدای عامل موساد و یکی از کثیف ترین و دروغگوترین و جنایتکارترین انسانهای تاریخ بشریّت است
pixel