داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

آزمون فریدمن -تحلیل آماری تخصصی ارشد

415
ایران پروداک 18 دنبال‌ کننده
آموزش آزمون فریدمن تحلیل آماری رتبه بندی با آزمون فرید من بر اساس میانگین رتبه ای ُ تحلیل آماری ارشد و کاهش همانند جویی ‍‍‍ 09309071077 www.iranprodoc.com
pixel