آبیاری گلها با EC7000 بدون برگ سوزی (1-1)

351
شرکت صبا پارسیان 9 دنبال‌ کننده
351 بازدید
دستگاه الکترومغناطیس صبا باغچه - اصفهان آبیاری بارانی گلها با EC7000 بدون برگ سوزی و گرفتگی کاهش مصرف آب با استفاده از آبیاری مغناطیسی میتوانید تغییرات در مدار آبیاری مشاهده نمایید و شاهد ماندگاری بیشتر آب در خاک باشید ، 01133353963 09113146294 www.sabaparsian.com
pixel