ضعف مدیریت عامل کلیدی خسارات سیل در کشور می باشد

94
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی ضعف مدیریتی و سهل انگاری را یکی از عوامل مهم خطرات و تلفات سیل در کشور دانست.
pixel