ضعف مدیریت عامل کلیدی خسارات سیل در کشور می باشد

94
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی ضعف مدیریتی و سهل انگاری را یکی از عوامل مهم خطرات و تلفات سیل در کشور دانست.
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel