خط تولید تمام اتومات شرکت آب معدنی اکسیر پارس کیش

74
exirpars 1 دنبال‌ کننده
این خط با ظرفیت تولید 700گالن در ساعت دارای یک مرحله شستشوی بیرون گالن وشش مرحله شستشوی داخل گالن ودو عدد نازل پرکن گالن ویک عدد دربنداتومات می باشد. تمام مراحل شستشو وپرکن ودربند بدون دخالت دست وبه صورت تمام اتومات انجام میگیرد
exirpars 1 دنبال کننده
pixel