مهم ترین جمله سید علی خامنه ای در سال۹۵ توسط مردم انتخاب شد !

521

مهم ترین جمله سید علی خامنه ای در سال۹۵ توسط مردم انتخاب شد !

حیدر جعفرپور
حیدر جعفرپور 1.5 هزار دنبال کننده