معرفی یوزپلنگ آسیایی

443
این ویدئو به معرفی یوزپلنگ آسیایی پرداخته است. وضعیت یوزپلنگ ها در مرحله بحرانی است و در چند قدمی انقراض قرار دارد..
pixel