کارگاه آموزشی گردشگری

1,147
کارگاه دیگری از سری کارگاه های «یک فنجان چای با عمو نوروز: فرصتی برای یادگیری بیشتر» در تاریخ دوشنبه ۴ شهریورماه 1398 در محل شرکت سفرهای عمو نوروز برگزار شد. عنوان این جلسه، «نقش آژانس های مسافرتی از دیروز تا امروز» بود که با حضور آقای ابوالقاسم مهاجری پایه گذار اولین آژانس مسافرتی ایران برگزار شد.
pixel