جزوه کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی قراملکی

222

http://yon.ir/9tOQf دانشجویان و کاربران گرامی،محتوای این فایل شامل خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی احمد فرامرز قراملکی رشته مدیریت دولتی پیام نور می باشد برای دریافت فایل لینک موجود در متن را در مرورگر خود سرچ نمایید.