کنترل فرایند مهندسی شیمی سیستم های درجه اول

712

در این آموزش از صفر شروع کرده،یک راکتور را مدل کرده،لاپلاس میگیریم و تابع تبدیل درجه اول را بدست می آوریم. بعد از آموزش،چند تست از همین مبحث به شدت مهم را نیز حل میکنیم. اکادمی مهندسی شیمی www.chemengacademy.ir امید اصغری 09124587915