معرفی پذیرفته‌شدگان مرکز آموزش حسابداران خبره در آزمون حسابدار رسمی آذر ماه 98

263
حسابدار رسمی به حسابداری گفته می‌شود که با شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران و قبولی در این آزمون، به عضویت این جامعه درآمده است. این فرد از آن پس به عنوان حسابدار رسمی و قسم خورده‌ی وزارت اموراقتصادی و دارایی محسوب می‌شود و به کار حسابرسی می‌پردازد. مهر و امضاء حسابداران رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور است.
pixel