گور ایرانی در بهرام گور

1,473
سرشماری گونه ارزشمند و در خطر انقراض گورخر ایرانی در تاریخ ۹۷/۱۰/۵ در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه توسط نیروهای اجرایی و کارشناسان محیط زیست فارس انجام شد. رییس منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در این باره گفت: در جریان این سرشماری تعداد ۹۹۳ گورخر شمارش شد که ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
pixel