دندانپزشکی بعد از تعویض دریچه آئورت

184
یکی از مشکلات دندانپزشکی در بیماران قلبی، ریسک خونریزی است. دکتر مهدی علی‌بیگی، جراح و دندانپزشک، بدون نیاز به قطع وارفارین مبتنی بر روش‌های علمی اقدام به درمان این بیماران کرده است. در این روش نیازی به متوقف کردن و یا تغییر دوز وارفارین قبل از جراحی دهان و دندان، مانند کشیدن دندان، نخواهد بود. در این ویدیو یکی دیگر از جراحی‌های موفقیت آمیز دکتر علی‌بیگی از زبان بیمار مصرف کننده وارفارین با تعویض دریچه آئورت شرح داده شده است. drmehdialibeigi.ir
pixel