اجرای آتش بازی سرد افتتاحیه جشنواره تابستانی

995

اجرای اتشبازی و نورافشانی سرد به مناسب افتتاحیه جشنواره تابستانی شهرداری اوشان فشم و میگون به وسیله جدیدترین دستگاه های ریموت کنترل توسط تیم اجرایی آموزش دیده شراره های شادی دفتر مرکزی:02177623011 شماره همراه:09125099208 آدرس سایت:www.fireworkshop.ir