ميخوايم كه ببينيمشون همونطور كه نسلهاى قبل از ما می دیدن

86
ميخوايم كه ببينيمشون همونطور كه نسلهاى قبل از ما می ديدن.... ميخوايم كه باشن و با ما بمونن!! با این روند به طور کلی تا ۸ سال آینده گربه های بیگناه پایتخت و تا ۱۵ سال آینده گربه های زیبای سرزمینمان ایران زمین ، برای همیشه از صفحه روزگار پاک خواهند شد این نظر کارشناس است.... ٫ اما شاید هنوز فرصتی دیگر باشد، نگذاریم مانند عمو زاده های بزرگتر خود این موجود باارزش از دستمان برود....
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel