کوتاه با حوزه هنری ۵۷ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

204
نمایشگاه هنر آینه کاری در معماری ایران برگزار شد_ پایان مهلت ارائه آثار «چهار فصل تئاتر ایران» هفته اول مهر اعلام شد_ دیدار با شاعران عراقی در حوزه هنری
pixel